Proceso de admisión para o curso 2023/2024

ED. INFANTIL, ED. PRIMARIA E ESO

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 1 ó 20 de marzo.

CALENDARIO
  1. Presencial na secretaría do centro.
  2. Telemáticamente na aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/  da sede electrónica da Xunta de Galicia, sempre que se dispoña de certificado dixital ou chave 365. Unha vez cuberto, o anexo II-bis deberán imprimilo, asinalo e axuntalo coa solicitude (anexo II) e a documentación correspondente.

Data de publicación de listaxes provisionais: antes do 21 de abril.
Prazo de reclamacións no centro: 5 días hábiles (a partir do día seguinte á publicación).
Publicación de listaxes definitivas: antes do 12 de maio.

Formalización matrícula:
Do 20 ó 30 de xuño para Infantil e Primaria.
Do 23 de xuño ó 7 de xullo para a ESO.

INFORMACIÓN DE INTERESE:

O alumnado que sexa admitido no novo centro perderá o dereito de permanencia no de orixe.

CORRESPONDENCIA ANOS DE NACEMENTO / CURSOS

ANO DE NACEMENTOCURSO
20204º E.I. (3 AÑOS)
20195º E.I. (4 AÑOS)
20186º E.I. (5 AÑOS)
20171º primaria
20162º primaria
20153º primaria
20144º primaria
20135º primaria
20126º primaria
20111º E.S.O.
20102º E.S.O.
20093º E.S.O.
20084º E.S.O.

CRITERIOS DE ADMISIÓN E PUNTUACIÓN CURSO 2023/24

(DECRETO 13/2022, do 3 de febrero 2022)

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de admisión:  21 de marzo ao 31 de marzo)

Cando o número de solicitudes sexa superior ao de postos dispoñibles, o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles para presentar de forma presencial na secretaría do colexio, a documentación xustificativa dos criterios xerais de admisión alegados pola persoa solicitante.

– DNI ou NIE do solicitante, domicilio fiscal, condición de familia numerosa e discapacidade recoñecida pola xunta de Galicia do alumnado, proxenitores, titores ou irmáns, cando non se opoñan expresamente na solicitude.

 – Renda per cápita dos membros computables da unidade familiar, cando se consinta expresamente na solicitude.

  

CRITERIOPUNTUACIÓN
  Irmán/á no centroPrimeiro irmán: 8 puntos Segundo e seguintes: 2 puntos cada un. Máximo 14 puntos
Proximidade do domicilio familiarNa área de influencia: 8 puntos En áreas limítrofes: 4 puntos
Lugar de traballo do pai/nai/titor/acolledorNa área de influencia: 6 puntos En áreas limítrofes: 3 puntos
Renda anual per cápita da unidade familiarInferiores a 0,5 veces o IPREM: 3 puntos Igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM: 2 puntos Igual ou superior a 0,75 veces e inferior ao IPREM: 1 punto Igual ou superior ao IPREM: 0 puntos  
Proxenitor/titor/acolledor traballador do centro docente3 puntos, con independencia que que traballen ambos.
Familia NumerosaCategoría especial: 3 puntos Categoría xeral: 2 puntos
Vítima violencia xénero2 puntos.
Vítima terrorismo2 puntos
Irmáns nados nun parto múltiple8 puntos se son dous 10 puntos se son máis de dous.
  Discapacidade igual ou superior ao 33% o percepción de pensiónDo alumno/a: 4 puntos Dun pai, nai, titor, acolledor ou novo cónxuxe ou persoa con relación análoga: 3 puntos Irmán ou irmá: 1 punto cada un deles
Condición de familia monoparental (*)2 puntos
Criterio complementario do centro1 punto (Estar empadronado en Baiona)
 (*) Familia monoparental: é aquela que está composta por un único proxenitor que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e os fillos menores ó seu cargo, sempre que o outro proxenitor non contribúa economicamente ó seu sustento. Os casos de viuvez ou orfandade, se se percibe unha pensión, non serán considerados familia monoparental.

VACANTES

CURSO 23-23PRAZASRESERVAS NEAETOTAL  VACANTES
3 ANOS25325
4 ANOS25 17
5 ANOS25 6
1º PRIMARIA25310
2º PRIMARIA25 3
3º PRIMARIA25 7
4º PRIMARIA25 0
5º PRIMARIA25 0
6º PRIMARIA25 0
1º ESO3038
2º ESO30 2
3º ESO30 9
4º ESO30 8

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí

ACEPTAR
Aviso de cookies